فشار خون بالا در کودکان ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض و درمان

فشار خون بالا در کودکان ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض و درمان

فشار خون بالا در کودکان زمانی رخ می دهد که فشار کودک، بالاتر از فشار خون ۹۵ درصد از کودکان هم جنس، هم سن و هم قد او باشد. متاسفانه معیار واحدی برای اندازه گیری فشار خون کودکان وجود ندارد و تنها معیار، مقایسه فشار او با دیگر کودکان مشابه است. فشار خون بالا ممکن… ادامه خواندن فشار خون بالا در کودکان ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض و درمان