افت فشار خون وضعیتی (فشار خون ارتواستیک) ؛ علل، نشانه ها و پیشگیری

افت فشار خون وضعیتی (فشار خون ارتواستیک) ؛ علل، نشانه ها و پیشگیری

افت فشار خون وضعیتی که همان فشار خون ارتواستیک نیز نامیده می شود، به عنوان یک افت ناگهانی فشار خون ناشی از یک تغییر در وضعیت، مانند زمانی که یک فرد به سرعت می ایستد تعریف شده است. در واقع در این وضعیت، با تغییر موقعیت بدن بیمار، میزان فشار خون دچار افت می شود. هنگامی… ادامه خواندن افت فشار خون وضعیتی (فشار خون ارتواستیک) ؛ علل، نشانه ها و پیشگیری