کمبود مواد معدنی و ایجاد فشار خون بالا ؛ این دو چه ارتباطی با هم دارند؟

کمبود مواد معدنی و ایجاد فشار خون بالا ؛ این دو چه ارتباطی با هم دارند؟

فشار خون بالا (پرفشاری خون) بیماری است که در آن  نیرویی که خون شما را در شریان ها پمپاژ می کند بسیار قوی است.این بیماری می تواند نتیجه یک بیماری زمینه ای، استرس یا محدود شدن شریان ها باشد. فشار خون بالا همچنین می تواند زمانی اتفاق بیفتد که بدن شما دچار کمبود مواد معدنی… ادامه خواندن کمبود مواد معدنی و ایجاد فشار خون بالا ؛ این دو چه ارتباطی با هم دارند؟