ارتباط بین درد پایین کمر با فشار خون بالا چیست؟

ارتباط بین درد پایین کمر با فشار خون بالا چیست؟

اسپاسم پایین کمر که به عنوان التهاب این بخش بدن نیز شناخته می شود، معمولا به علت التهابی رخ می دهد که از آسیب به عضلات کمر ناشی شده است. علاوه بر اینکه، به تازگی کشف شده است که درد کمر در قسمت پایین آن، با فشار خون بالا در ارتباط است. در واقع دانمشندان… ادامه خواندن ارتباط بین درد پایین کمر با فشار خون بالا چیست؟