علل بالا بودن فشار خون دیاستولیک

علل بالا بودن فشار خون دیاستولیک

بر اساس تخمین های سال ۲۰۱۶ که توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، در ایالات متحده منتشر شده است از هر سه بزرگسال یک نفر فشار خون بالا دارد. فشار خون شامل ۲ عدد است. یک عدد زیاد و یک عدد کمتر. سه نوع فشار خون بالا وجود دارد. فشار بالا دیاستولیک که به… ادامه خواندن علل بالا بودن فشار خون دیاستولیک