فشار نبض بالا (فشار نبض پهن) ؛ معنی این اصطلاح چیست و علت آن چه می باشد؟

فشار نبض بالا

فشار نبض به تفاوت بین عدد کم و عدد زیاد به دست آمده در آزمایش فشار خون گفته شود. فشار نبض بالا یا فشار نبض پهن می تواند به این معنی باشد که شما در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی و سفت شدن شریان ها هستید. فشار نبض پایین نیز می تواند… ادامه خواندن فشار نبض بالا (فشار نبض پهن) ؛ معنی این اصطلاح چیست و علت آن چه می باشد؟