دارو هایی که موجب اختلال در فعالیت جنسی می شوند

اختلال در فعالیت جنسی

اختلال در فعالیت جنسی معضلی است که امروزه بسیاری از خانواده ها را درگیر کرده است. برای درمان این اختلال اولین قدم شناختن عامل آن است. یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده اختلال در فعالیت جنسی داروهایی است که استفاده می کنیم. این داروها بدون اطلاع ما در سیستم های بدن تغییر ایجاد کرده و مختل… ادامه خواندن دارو هایی که موجب اختلال در فعالیت جنسی می شوند