آشنایی با فلاونوئیدها و تاثیر آن ها بر روی پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی

آشنایی با فلاونوئیدها و تاثیر آن ها بر روی پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی

هزاران سال است که انسان ها با پیشرفت و گسترش علم خود در جستجو راه های جدیدی برای گسترش و بهبود طول عمر انسان هستند. اما نباید تعجب کنید که در این مسیر، بسیاری از درمان ها در مواد طبیعی و آلی که در اطراف ما وجود دارند یافت می شوند. این مواد طبیعی بخشی… ادامه خواندن آشنایی با فلاونوئیدها و تاثیر آن ها بر روی پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی