فلج صورت و علل ایجاد کننده آن

فلج صورت و علل ایجاد کننده آن

فلج صورت عارضه ای است که طی آن فرد توانایی خود را برای حرکت دادن اجزا صورت؛ به دلیل آسیب عصبی از دست می دهد. در این حالت ممکن است فرد تصور کند که عضلات صورتش افتاده و یا ضعیف شده است. فلج صورت می تواند در یک طرف و یا هر دو طرف صورت… ادامه خواندن فلج صورت و علل ایجاد کننده آن