روش های سم زدایی فلزات سنگین از بدن

روش های سم زدایی فلزات سنگین از بدن

معادن زغال سنگ و کارخانه ها، تنها مخازن فلزات سنگین محیط زیست نیستند. بدن شما نیز حزء مکان هایی است که می توانید فلزات سنگین را در آن بیابید. فلزات سنگین و فلزوئیدی ها به طور طبیعی در پوسته زمین وجود دارند. آنها از طریق فعالیت هایی مانند ذوب، معدنکاری، سوزاندن زغال سنگ، تولید سایر… ادامه خواندن روش های سم زدایی فلزات سنگین از بدن