خواص اسید فولویک

اسید فولویک در بدن چه نقش و خواصی دارد و منابع تامین کننده آن چیست؟

اسید فولویک یکی از مفیدترین فرآورده های فرعی طبیعت است. این ماده در لایه های درونی زمین، پس از مرگ حیوانات و گیاهان، و بر اثر کارکرد میلیون ها میکروب کوچک بر روی مواد فاسد، یافت می شود. اسید فولویک فعال در خاک از طریق سلول های گیاهی استفاده می شود. این ماده در بدن نیز به صورت… ادامه خواندن خواص اسید فولویک