فواید ترک سیگار برای بدن چیست؟

فواید ترک سیگار برای بدن چیست؟

این روزها سیگار کشیدن به عادت طبیعی بسیاری از افراد تبدیل شده است. اما این عادت از لحاظ اجتماعی دیگر مانند گذشته قابل قبول نیست. در اکثر محل های کار، مراکز خرید، تئاتر ها و فروشگاه ها سیگار کشیدن ممنوع است. بسیاری از نهادهای دولتی قوانینی را برای ممنوعیت سیگار کشیدن در همه مکان های… ادامه خواندن فواید ترک سیگار برای بدن چیست؟