مدیتیشن متعالی چیست و چه فوایدی برای بدن دارد؟

مدیتیشن متعالی

تا به امروز، تنها در آمریکا بیش از شش میلیون نفر تکنیک های مدیتیشن متعالی یا همان TM را انجام داده اند. بسیاری از افرادی که طرفدار این نوع مدیتیشن هستند، TM را مهمترین بخش رژیم سالمتی خود می دانند. این افراد معتقدند که ۲۰ دقیقه مدیتیشن در دو نوبت در روز، راه مطمئنی برای… ادامه خواندن مدیتیشن متعالی چیست و چه فوایدی برای بدن دارد؟