فواید اثبات شده و علمی منگنز برای بدن

فواید اثبات شده و علمی منگنز

منگنز یک ماده معدنی اثر گذار است که بدن شما به مقدار کمی از آن نیاز دارد. این ماده برای عملکرد طبیعی مغز، سیستم عصبی و بسیاری از سیستم های آنزیمی بدن مورد نیاز می باشد. در حالی که بدن حدودا ۲۰ میلی گرم منگنز را در کلیه ها، کبد، لوزالمعده و استخوان ها ذخیره… ادامه خواندن فواید اثبات شده و علمی منگنز برای بدن