تاثیر مهربانی روی پیری و سلامت بدن بر اساس تحقیقات معتبر دنیا

تاثیر مهربانی روی پیری

مطالعات متعددی نشان داده اند که مهربانی کردن با دیگران باعث افزایش سطح شادی می شود. اما شواهد جدید نشان داده اند که این کار می تواند روند  پیری را کند کرده و باعث می شود که سالم تر زندگی کنید. بنابراین داشتن رفتار مهربانانه با دیگران و اطرافیان می تواند عزت نفس شما را… ادامه خواندن تاثیر مهربانی روی پیری و سلامت بدن بر اساس تحقیقات معتبر دنیا