هفت علامت هشداردهنده جهت تشخیص فیبروئید رحم

هفت علامت هشداردهنده جهت تشخیص فیبروئید رحم

فیبروئیدهای رحمی یک بیماری بسیار رایج است. سه چهارم از زنان در آمریکا از فیبروئید رحم در سال های باروری خود رنج می برند. بنابراین با توجه به شیوع آن هر زن باید دقیقا این بیماری و روشهای درمان آن را بشناسد. فیبروئید رحم چیست؟ فیبروئیدهای رحمی شامل رشد غیرسرطانی که در داخل عضلات رحم… ادامه خواندن هفت علامت هشداردهنده جهت تشخیص فیبروئید رحم