فیبر خوراکی چیست؟

فیبر خوراکی

فیبر خوراکی اولین بار در دهه ۱۹۷۰ یعنی درست وقتی که دکتر دنیس بورکیت و همکارانش “فرضیه فیبر” را تهیه کردند، وارد ادبیات عامه شد. این فرضیه اعتقاد دارد که فیبر می تواند از بیماری های خاص جلوگیری کند. دکتر بورکیت کار خود را از آفریقا شروع کرد. او پس از مدتی مطالعه متوجه شد… ادامه خواندن فیبر خوراکی چیست؟