تأثیر الکل بر تناسب اندام

تأثیر الکل بر تناسب اندام

بعضی از افراد پس از یک تمرین سخت به نوشیدن نوشیدنی های مخلوط به الکل روی می آورند. اما بهتر است بدانید که نوشیدن بیش از حد تاثیر منفی روی جنبه های مختلف تناسب اندام دارد. با شناخت رابطه بین الکل و آمادگی جسمانی، می توانید از سلامت و تناسب اندامی را که به سختی… ادامه خواندن تأثیر الکل بر تناسب اندام

نقش کربوهیدرات ها در ورزش

کربو هیدراتها-که مشتمل بر ترکیبات مختلفی از مولکولهای کربن،هیدروژن و اکسیژن هستند- سه دسته اند قند های ساده(گلوکز،فروکتوز،وگالاکتوز)که می توان آنها را در عسل و میوه ها یافت،در اصطلاح به مونوساکاریدها معروف هسستند. ساکاروز،یا قند معمولی،به عنوان سردسته ی دی ساکاریدها محسوب می شود(لاکتوزو ملتوز نیز از این دسته اند). کربوهیدراتهای مرکب،نشاسته ها(دکسترینها،سلولوز،پکتین،و گلیکوژن)که در… ادامه خواندن نقش کربوهیدرات ها در ورزش