روش های کاهش کلسترول با ماده طبیعی فیتواسترول

روش های کاهش کلسترول با ماده طبیعی فیتواسترول

کلسترول نوعی چربی در خون است و از دو طریق وارد بدن می شود. برخی از کلسترول ها با خوردن غذا وارد بدن می شوند که به آن ها کسلترول غذایی گفته می شود. عمده غذاهایی که حاوی کلسترول غذایی هستند شامل گوشت، جگر، مرغ و تخم مرغ می باشد. بخشی از کلسترول موجود در… ادامه خواندن روش های کاهش کلسترول با ماده طبیعی فیتواسترول