فیتواستروژن چیست؟ چه مزایایی برای بدن دارد؟ و چگونه می توان این ماده را وارد بدن کرد؟

فیتواستروژن چیست؟ چه مزایایی برای بدن دارد؟ و چگونه می توان این ماده را وارد بدن کرد؟

فیتواستروژن ها یا استروژن های گیاهی، بخش تقریبا مرموز تغذیه ما هستند. درست مثل پاسخ این سوال که آیا سویا برای بدن مفید است یا مضر؟، پاسخ به این سوال که آیا فیتواستروژن ها برای بدن مضر هستند یا می توانند با برخی از سرطان ها مبارزه کنند؟ دشوار است. برای پاسخ به این سوالات، مطالعات… ادامه خواندن فیتواستروژن چیست؟ چه مزایایی برای بدن دارد؟ و چگونه می توان این ماده را وارد بدن کرد؟