چه زمانی رشد دختران متوقف می شود و برای رشد بیشتر آن ها چه کاری باید کرد؟

چه زمانی رشد دختران متوقف می شود و برای رشد بیشتر آن ها چه کاری باید کرد؟

جهش رشد دختران دقیقا در زمان بلوغ آن ها تجربه می شود. پس از این جهش برخی از والدین متوجه می شود که رشد بدن دخترشان در حال متوقف شدن است. نرخ رشد دختران در سنین ۸ تا ۱۳ سال به اوج خود می رسد. با شروع بلوغ، بدن شروع به انتشار هورمونی می کند… ادامه خواندن چه زمانی رشد دختران متوقف می شود و برای رشد بیشتر آن ها چه کاری باید کرد؟