مواد غذایی مفید برای رشد قد و جلوگیری از کوتاهی قامت در میانسالی

مواد غذایی مفید برای رشد قد

در حالی که رشد قد تا حد زیادی به ژنتیک بستگی دارد اما دریافت مواد مغذی کافی از طریق رژیم غذایی برای اطمینان از رشد کافی و مناسب به خصوص در کودکان کاملاً ضروری است. اگرچه بعد از این قدتان به حداکثر خود رسید هرگز دیگر نمی توانید آن را بلندتر کنید؛ اما برخی از… ادامه خواندن مواد غذایی مفید برای رشد قد و جلوگیری از کوتاهی قامت در میانسالی

رابطه ورزش و قد کودکان

تا کنون تصور می شد که کوتاهی و بلندی قد کودکان امری ژنتیک و ناشی از وراثت است. اما امروزه شواهد بسیاری در رد این فرضیه وجود دارد و ثابت شده است که وراثت تنها درصد کمی بر روی قد افراد موثر است. به طور مثال ژاپنی های که به امریکا مهاجرت کردند و با… ادامه خواندن رابطه ورزش و قد کودکان