معرفی روش های جلوگیری از بارداری اضطراری و معایب و مزایای هر کدام

معرفی روش های جلوگیری از بارداری اضطراری و معایب و مزایای هر کدام

روش جلوگیری از بارداری اضطراری یک شکل از جلوگیری است که بعد از رابطه جنسی و ریختن مایع منی داخل واژن انجام می شود. به این روش، روش “جلوگیری در صبح روز بعد از مقاربت” نیز گفته می شود. جلوگیری از بارداری اضطراری زمانی استفاده می شود که رابطه جنسی محافظت نشده بوده و یا تصور می کنید… ادامه خواندن معرفی روش های جلوگیری از بارداری اضطراری و معایب و مزایای هر کدام