کریپتوس ؛ نشانه ها، علل و روش های درمان و پیشگیری از آن

کریپتوس ؛ نشانه ها، علل و روش های درمان و پیشگیری از آن

کریپتوس اصطلاح مورد استفاده برای توصیف ایجاد صدای قرچ و قروچ و شکستن مفصل هنگامی تکان دادن آن ها، صدای خارج شده از ریه ها در طی بیماری های تنفسی مانند برونشیت، و یا صدایی که پس از شکستن استخوان ها خارج می شود، استفاده می شود. مناطق خاصی از بدن، از جمله زانو، مچ… ادامه خواندن کریپتوس ؛ نشانه ها، علل و روش های درمان و پیشگیری از آن