تاثیر بالا رفتن سن بر قلب و رگ های خونی

تاثیر بالا رفتن سن بر قلب و رگ های خونی

برخی از تغییرات در قلب و رگ های خونی به طور معمول با بالا رفتن سن رخ می دهد. با این وجود برخی از تاثیرات بالا رفتن سن بر قلب و رگ های خونی که رایج است، به علت عوامل قابل اصلاح رخ می دهد. اما اگر همین تغییرات درمان و کنترل نشود می تواند به… ادامه خواندن تاثیر بالا رفتن سن بر قلب و رگ های خونی