ضربان قلب نوزاد در دوران بارداری

ضربان قلب نوزاد

قلب یکی از اولین ارگان های در حال رشد در جنین است؛ و شنیدن ضربان این قلب کوچک یکی از اولین خاطرات بارداری برای بسیاری از والدین است. در دوران بارداری قلب نوزاد تغییرات زیادی در جهت توسعه و کامل شدن می کند؛ که بر اندازه، عملکرد و میزان ضربان آن تأثیر می گذارد. شکل… ادامه خواندن ضربان قلب نوزاد در دوران بارداری