مضرات غذاهای آماده با فروکتوز بالا

فروکتوز بالا

فروکتوز یکی از سوخت های اصلی بدن است. این ماده، قند مفید بدن شناخته می شود که میزان کافی از آن می تواند باعث کاهش ترشح انسولین شود. اما میزان زیاد این ماده می تواند خطراتی نیز به همراه داشته باشد. مواد غذایی آماده یکی از گزینه هایی است که می تواند حاوی میزان زیادی… ادامه خواندن مضرات غذاهای آماده با فروکتوز بالا