هیپرگلیسمی در سگ ها ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و درمان

هیپرگلیسمی در سگ ها ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و درمان

اگر میزان گلوکز در خون غیر طبیعی و بالا باشد، یعنی حیوان دچار هیپرگلیسمی است. قند کربوهیدرات ساده ای است که در خون حل می شود. این ماده منبع اصلی انرژی برای بدن است و سطح نرمال آن برای سگ ها بین ۷۵ تا ۱۲۰ میلی گرم است. انسولین نیز هورمون تولید شده و آزاد… ادامه خواندن هیپرگلیسمی در سگ ها ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و درمان