قندهای پنهان شده در رژیم غذایی شما

قندهای پنهان شده در رژیم غذایی شما

آیا شما تا به حال از پزشک خود شنیده و یا در مجلات خوانده اید که قند در رژیم غذایی ما پنهان شده است و ما به صورت ناخود آگاه هر روزه میزان زیادی قند مصرف می کنیم؟ از طرفی حتما شنیده اید که مصرف بی رویه قند به طور چشم گیری با چاقی و… ادامه خواندن قندهای پنهان شده در رژیم غذایی شما