علت لق شدن دندان در بزرگسالی چیست؟

علت لق شدن دندان در بزرگسالی چیست؟

لق شدن دندان در کودکان ۶ ساله طبیعی است. چون دندان آن ها شیری است و باید به جای آن ها دندان های دائمی رویش کنند. پس با فشار دندان های نهفته، دندان های شیری آن ها می افتند. اما اگر شما کودک ۶ ساله نیستید ولی دندانتان لق شده باید علت را در چیزی… ادامه خواندن علت لق شدن دندان در بزرگسالی چیست؟