لیپوسارکوم ؛ نشانه ها، علل، تشخیص، درمان و چشم انداز بیماران مبتلا

لیپوسارکوم ؛ نشانه ها، علل، تشخیص، درمان و چشم انداز بیماران مبتلا

لیپوسارکوم نوعی سرطان است که از سلول های چربی بدن شروع می شود. سلول های چربی یک نوع بافت نرم هستند. لیپوسارکوم می تواند در هر کجا رشد کند. اما اغلب در شکم یا پا ایجاد می شود. لیپوسارکوم نباید با لیپوم اشتباه گرفته شود. لیپوم رشد غیر سرطانی سلول های چربی است. با توجه… ادامه خواندن لیپوسارکوم ؛ نشانه ها، علل، تشخیص، درمان و چشم انداز بیماران مبتلا