معرفی داروهای جایگزین متوپرولول سوکسینات

معرفی داروهای جایگزین متوپرولول سوکسینات

متوپرولول سوکسینات یک نمونه با از داروهایی است که در رها سازی متوپرولول تاخیر ایجاد می کند. این دارو یک بتا بلوکر است که برای درمان فشار خون بالا و سایر بیماری های قلبی استفاده می شود. در حالی که بسیاری از بیماران می توانند این دارو را بدون هیچ گونه مشکلی دریافت کنند، اما… ادامه خواندن معرفی داروهای جایگزین متوپرولول سوکسینات