استاندارد مصرف پروتئین بر اساس وزن در افراد مختلف چقدر است؟

استاندارد مصرف پروتئین بر اساس وزن در افراد مختلف چقدر است؟

پروتئین تقریبا برای هر عملکردی در بدن انسان مورد نیاز است و برای ساخت و نگهداری توده عضلانی ضروری است. استاندارد مصرف پروتئین بر اساس وزن بستگی به سن و میزان فعالیت شما دارد. برای تبدیل وزن بدن از پوند به کیلوگرم، عدد پوند به ۲٫۲ تقسیم می شود. به عنوان مثال، یک فرد بالغ… ادامه خواندن استاندارد مصرف پروتئین بر اساس وزن در افراد مختلف چقدر است؟