فواید مصرف مکمل کلسیم و منیزیم و روی

فواید مصرف مکمل کلسیم و منیزیم و روی

کلسیم، منیزیم و روی سه ماده معدنی مهم هستند که برای انجام چندین فرآیند اصلی در بدن ضروری هستند. اگرچه این مواد به طور طبیعی در غذاهای متنوعی وجود دارند اما بسیاری از افراد برای کمک به افزایش مصرف آنها، از مکمل کلسیم و منیزیم و روی استفاده می کنند. مکمل های معدنی که ترکیبی… ادامه خواندن فواید مصرف مکمل کلسیم و منیزیم و روی