روش های ثابت نگه داشتن میزان قند خون در طول روز

روش های ثابت نگه داشتن میزان قند خون در طول روز

در طول فرایند هضم غذا، غذاهایی مصرف شده که معمولا به طور عمده از کربوهیدرات ها تشکیل شده اند، به گلوکز که یک نوع قند است تجزیه می شود. سپس این قند توسط جریان خون به سایر بخش های بدن و اندام ها برده می شود تا به عنوان سوخت استفاده شوند. ثابت نگه داشتن میزان… ادامه خواندن روش های ثابت نگه داشتن میزان قند خون در طول روز