آیا نعنا فلفلی یک نوع ادرار آور است !؟

آیا نعنا فلفلی یک نوع ادرار آور است !؟

ادرار آورها برای کاهش میزان آب احتباس شده به بدن شما کمک می کنند آب اضافی را از طریق ادرار خارج کند. از آن جایی که داروهای ادرار آور ممکن است دارای عوارض جانبی باشند، مکمل های گیاهی ممکن است به عنوان جایگزین مورد استفاده قرار گیرند. برگ های تازه نعنا فلفلی و روغن نعنا… ادامه خواندن آیا نعنا فلفلی یک نوع ادرار آور است !؟