علل نوروپاتی در پاها و ساق پاها چیست؟

علل نوروپاتی در پاها و ساق پاها چیست؟

نوروپاتی اصطلاحی است که برای آسیب عصبی استفاده می شود که بر همه مناطق بدن تاثیر می گذارد. نوروپاتی پروگزیمال به آسیب عصب پا ها و بازوها اشاره دارد. نوروپاتی محیطی به آسیب عصبی اندام ها، مانند ساق پا و دست اشاره دارد. دلایل متعدد برای ایجاد نوروپاتی در پا و ساق پا وجود دارد… ادامه خواندن علل نوروپاتی در پاها و ساق پاها چیست؟