همه چیز درباره سه ماه اول بارداری

همه چیز درباره سه ماه اول بارداری

منظور از سه ماهه اول بارداری چیست؟ دوره بارداری حدود ۴۰ هفته طول می کشد. هفته های بارداری به سه تا سه ماه گروه بندی می شوند. سه ماه اول بارداری دقیقا از زمان لقاح تا هفته ۱۲ حاملگی می باشد. بدن یک خانوم باردار در طول سه ماه اول بارداری دچار تغییرات زیادی می… ادامه خواندن همه چیز درباره سه ماه اول بارداری