آیا غذاهای خاص باعث کاهش غلبه استروژن می شوند؟

کاهش غلبه استروژن

غلبه استروژن زمانی اتفاق می افتد که استروژن در بدن در سطح بسیار بالاتری نسبت به سایر هورمون های جنسی، به ویژه پروژسترون باشد. سطح افزایش یافته می تواند ناشی از تولید بیش از حد استروژن یا استروزن بالای ذخیره ای یا کاهش سطح پروژسترون باشد. علایم غلبه استروژن شامل چاقی (با تجمع چربی در… ادامه خواندن آیا غذاهای خاص باعث کاهش غلبه استروژن می شوند؟