میزان هورمون HCG در بارداری (هورمون گنادوتروپین جفتی انسان)

میزان هورمون HCG در بارداری (هورمون گنادوتروپین جفتی انسان)

هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی یا همان hCG هورمونی است که در دوران بارداری تولید می شود. این هورمون توسط سلول های تشکیل شده در جفت، که تخمک را پس از آن که بارور شد و به دیواره رحم چسبید، تغذیه می کنند، تولید می شود. میزان هورمون HCG در بارداری را در سطح اول، ۱۱ روز… ادامه خواندن میزان هورمون HCG در بارداری (هورمون گنادوتروپین جفتی انسان)