هیپرپلازی آتیپیک پستان ؛ نشانه ها، علل، عوارض، تشخیص و درمان

هیپرپلازی آتیپیک پستان ؛ نشانه ها، علل، عوارض، تشخیص و درمان

هیپرپلازی آتیپیک پستان یک بیماری پیش سرطانی است که بر روی سلول های پستان تأثیر می گذارد. هیپرپلازی غیرطبیعی، انباشت سلول های غیر طبیعی در پستان را توصیف می کند. هیپرپلازی آتیپیک، سرطان نیست. اما می تواند به سرطان پستان پیشروی کند. در طول این دوره، اگر سلول های هیپرپلازی آتیپیک به صورت غیر طبیعی… ادامه خواندن هیپرپلازی آتیپیک پستان ؛ نشانه ها، علل، عوارض، تشخیص و درمان