بیماری هیپوگلیسمی یا کاهش شدید سطح قند خون

بیماری هیپوگلیسمی یا کاهش شدید سطح قند خون

کلمه هیپوگلیسمی (Hypoglycemia) از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش hypo به معنی کم، بخش GLY به معنی گلوکز و بخش EMIA به معنی خون است. پس به طور کلی هیپوگلیسمی به معنی مقدار گلوکز کم در خون است. بدن شما برای این که بتواند به درستی کار کند نیاز به گلوکز دارد. این به این… ادامه خواندن بیماری هیپوگلیسمی یا کاهش شدید سطح قند خون