فهرستی از ویتامین های محلول در آب و معرفی کارکرد آن ها در بدن

فهرستی از ویتامین های محلول در آب و معرفی کارکرد آن ها در بدن

ویتامین ها بر اساس جذب آن ها و اینکه آیا آن ها در بدن شما ذخیره می شوند یا خیر به دو دسته تقسیم می شوند. ویتامین های محلول در آب ویتامین هایی هستند که پس از ورود به بدن در آب حل می شوند. به همین دلیل، بدن شما قادر به ذخیره بیش از… ادامه خواندن فهرستی از ویتامین های محلول در آب و معرفی کارکرد آن ها در بدن