نقش ویتامین ها در خلق و خو و تحریک پذیری چیست؟

نقش ویتامین ها در خلق و خو و تحریک پذیری چیست؟

در حالی که عوامل متعددی وجود دارد که می تواند یک فرد را دم دمی مجاز یا تحریک پذیر کند، طبق گفته جک چالم و ملوین.آر ورباخ میزان ویتامین های مشخص و دیگر مواد مغذی در بدن، در میان علل فیزیولوژیکی تحریک پذری جای دارد. افرادی که دچار کمبود ویتامین هستند، ممکن است پس از… ادامه خواندن نقش ویتامین ها در خلق و خو و تحریک پذیری چیست؟