تحرک اسپرم چگونه بر روی باروری تاثیر می گذارد؟

تحرک اسپرم

تحرک اسپرم به معنی توانایی اسپرم برای حرکت کردن به صورت موثر است. این عامل در باروری نقش بسیار مهمی دارد. زیرا اسپرم ها باید برای رسیدن به تخمک و بارور کردن آن بتوانند در دستگاه تولید مثل زنان حرکت کنند. تحرک اسپرم ضعیف می تواند علت ناباروری در مردان باشد. در این مقاله مجله… ادامه خواندن تحرک اسپرم چگونه بر روی باروری تاثیر می گذارد؟