علت سوزن سوزن شدن و بی حسی زبان (پارستزی زبان)

علت سوزن سوزن شدن و بی حسی زبان (پارستزی زبان)

پارستزی زبان به هر احساس غیر طبیعی در زبان که موجب سوزن سوزن شدن و بی حسی زبان می شود، می گویند. زبان یکی از ارگان های حساس بدن است. دما، فشار و درد در کنار طعم و مزه چیزهایی که می خوریم، همگی از طریق زیان قابل لمس بوده و احساس می شوند. زبان… ادامه خواندن علت سوزن سوزن شدن و بی حسی زبان (پارستزی زبان)