پاپیلوم داخل مجرا شیردهی؛ علائم، تشخیص و درمان

پاپیلوم داخل مجرا شیردهی؛ علائم، تشخیص و درمان

پاپیلوم داخل مجرا به معنی رشد بافت غیر سرطانی است که در داخل کانال های شیر پستان اتفاق می افتد. این توده می تواند رشد انفرادی و یا چندگانه داشته باشد. پاپیلوم داخل مجرا انفرادی رشد بافتی در نوک پستان و در بزرگترین مجرای شیر است. نشانه های پاپیلومای انفرادی داخل مجاری شامل ترشح از نوک پستان… ادامه خواندن پاپیلوم داخل مجرا شیردهی؛ علائم، تشخیص و درمان