گیاهان مناسب برای پاک کردن عروق

گیاهان مناسب برای پاک کردن عروق

پلاک ماده سفتی است که در شریان ها شکل می گیرد و رشد کرده و رگ های خونی را مسدود می کند. تشکیل پلاک شریانی، به دلیل قطع جریان خون به ارگان های حیاتی، اغلب منجر به سکته قلبی و سکته مغزی می شود. لخته های خون تشکیل شده توسط پلاکت های چسبنده و پلاک… ادامه خواندن گیاهان مناسب برای پاک کردن عروق