پرهیز غذایی برای بزرگ شدن پروستات

پرهیز غذایی برای بزرگ شدن پروستات

هیپرپلازی خوش خیم پروستات به معنی بزرگ شدن پروستات است. این بزرگ شدن به معنی سرطان نیست ولی موجب کاهش شدت جریان ادرار می شود و باعث ایجاد نشانه هایی از جمله جریان ضعیف ادراری، تخلیه با فشار ادرار، تخلیه ناقص مثانه، اجبار ناگهانی به دفع ادرار و تکرر ادرار می گردند. طبق نظریه محققان… ادامه خواندن پرهیز غذایی برای بزرگ شدن پروستات