همه چیز درباره فشار خون بالا در حاملگی

همه چیز درباره فشار خون بالا در حاملگی

فشار خون مقدار نیرویی است که توسط خون به دیواره های شریان ها اعمال می شود. زمانی که عدد بالا در فشار خون بیش از ۱۴۰ میلی متر (فشار خون سیستولیک) و عدد پایین در این اندازه گیری بیش از ۹۰ میلی متر (فشار خون دیاستولیک) را نشان دهد، یعنی فشار خون فرد بالا است.… ادامه خواندن همه چیز درباره فشار خون بالا در حاملگی